Vägglöss


Ett överlägset brett utbud för att bekämpa vägglöss

 • gransknings- och identifieringstjänster
 • muntliga och skriftliga instruktioner åt kunderna
 • sedvanliga bekämpningsmetoder (i vätske- och pulverform)
 • giftfria bekämpningsmetoder (värme, ånga och kyla)
 • löstagning och fastsättning av lister och el dosornas lock
 • skåpens sockelutrymmen behandlas
 • vid behov demonteras även panel och golvytor
 • vi paketerar och för bort lösöre vid behov
 • vid behov för vi tekstilierna till tvättinrättningen
 • uppföljning med hjälp av olika indikatorer
 • vi hyr även ångtvätt till kunderna

Vårt sätt att fungera

Inconses enastående betjäningskonsept strävar efter att förebygga skadedjursproblem på förhand.

Vi undersöker problemets art och omfattning.

Vi reparerar problemets orsak, inte enbart dess följder.

Vi förebygger att problem inte skall uppstå på nytt.

Förfrågan