Skadedjurskontroll på rätt sätt


Vill du bli av med objudna gäster? Inconse hjälper till att bli av med problemet och strävar efter att problemet inte förnyas

Inconse tar bort alla slags skadedjursproblem såsom flugor, myror, vägglöss, silverfisk, skalbaggar, möss och råttor, alltså alla ”odjur” som stör vardagen. Vi inte bara värjar problemen, utan strävar efter att ta bort orsaken till problemet. Vi hjälper också till att förebygga så att problemet inta skall upprepas.

Vi verkar främst i Nylands län.

Vårt sätt att fungera

Inconses enastående betjäningskonsept strävar efter att förebygga skadedjursproblem på förhand.

Vi undersöker problemets art och omfattning.

Vi reparerar problemets orsak, inte enbart dess följder.

Vi förebygger att problem inte skall uppstå på nytt.

Förfrågan