Insekter


Vi är inte bara och värjar skadedjursproblemen, utan vi försöker avlägsna problemets orsakare och försöker försäkra att inte problemet upprepas. Vi kommer gärna på plats för att kartlägga riskfaktorerna.

  • identifierings tjänst av skadedjur inomhus
  • vi använder oss av bekämpningsmedel både i flytande och i pulver form
  • värme- och kylbehandling
  • ångbehandling
  • uppföljning och infångning av insekter med hjälp av ljus-fällor
  • uppföljning av insekter med hjälp av indikatorer
  • specialrengöring
  • borttagning av insekternas växtunderlag
  • städ verksamhetens underlättande (montering av ledningar, slangar och rör bort från golvytan)

Tveka inte, alltid när du är osäker när det gäller insekter, ta kontakt.

Bra bilder de vanligaste inomhus skadeinsekterna hittar du på Helsingfors stads Objudna gäster i hemmet broschyr.

Vårt sätt att fungera

Inconses enastående betjäningskonsept strävar efter att förebygga skadedjursproblem på förhand.

Vi undersöker problemets art och omfattning.

Vi reparerar problemets orsak, inte enbart dess följder.

Vi förebygger att problem inte skall uppstå på nytt.

Förfrågan