Gnagare


Heltäckande bekämpnings och förebyggande betjäningsutbud

Vi använder betesstationer av hög kvalitet som är trygga för barn och husdjur.

Vi erbjuder följande service:

  • betande med bekämpningsmedel
  • infångning med olika metoder
  • blockering av tillfartsvägar
  • tätning av dörrarnas nedre gap
  • putsar bort gnaganas avförning

Vårt sätt att fungera

Inconses enastående betjäningskonsept strävar efter att förebygga skadedjursproblem på förhand.

Vi undersöker problemets art och omfattning.

Vi reparerar problemets orsak, inte enbart dess följder.

Vi förebygger att problem inte skall uppstå på nytt.

Förfrågan