Fåglar


Fåglarna kan vara en hälsorisk

Vi installerar olika hinder till fåglarnas vilo- och boplatser där fåglarnas avföring och närvaro är en risk för hälsan.

  • nät av poyten
  • nät av metall
  • fågelpiggar
  • vajerdragning
  • el lister

Begär offert redan i dag.

Vårt sätt att fungera

Inconses enastående betjäningskonsept strävar efter att förebygga skadedjursproblem på förhand.

Vi undersöker problemets art och omfattning.

Vi reparerar problemets orsak, inte enbart dess följder.

Vi förebygger att problem inte skall uppstå på nytt.

Förfrågan